Patiño Escobar, Maria Ximena, Centro de Investigación, Institución Universitaria Escolme, Colombia